Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Dự án đầu tư nước sạch vào Hà Nội đạt hiệu quả tốt
10/06/2019 22:35
(HanoiTV) - Theo dự báo, khu vực thị thành Hà Nội có thể thiếu từ 60 - 70.000 m3 nước/ngày đêm, do suy giảm giếng ngầm. Sự thiếu hụt này chủ yếu xảy ra tại các điểm cao hay cuối nguồn nước. Việc thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh nước sạch rất quan trọng và mặc dù mới triển khai trong thời gian ngắn, những lĩnh vực này đã đạt được kết quả tích cực.