Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
Dự trữ ngoại hối Việt Nam đạt mức kỷ lục mới
25/12/2017 22:04
(HanoiTV) - Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam hiện đạt gần 48 tỷ USD Mỹ, cao hơn 2 tỷ USD Mỹ so với con số công bố hồi tháng 11. Đây là thông tin mới được người đứng đầu ngân hàng nhà nước đưa ra.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng tỷ giá trung tâm, điều hành linh hoạt và trong diễn biến tỷ giá được dựa vào cung cầu thị trường, điều hành vĩ mô từng thời kỳ. Việc áp dụng tỷ giá trung tâm từ đầu 2016 diễn biến thị trường tích cực. Đồng thời, giải pháp này cũng giúp Ngân hàng Nhà nước thành công trong neo giữ tâm lý kỳ vọng tỷ giá. 

Từ khóa: