Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đưa Hà Nội trở thành trung tâm sách của cả nước vào năm 2030
27/03/2020 10:58
(HanoiTV) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 62/ KH UBND ngày 24/3/2020 về triển khai phát triển văn hóa đọc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

HanoiTV

Từ khóa: trung tâm sáchhội sáchHội sách Hà Nội