Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đường dây 500KV Tây Hà Nội - Thường Tín tiếp tục chậm đóng điện
16/10/2020 21:00
(HanoiTV) - Theo kế hoạch ban đầu, đường dây truyền tải điện 500 KV Tây Hà Nội - Thường Tín sẽ hoàn thành đóng điện vào tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, đến nay đã phải lùi kế hoạch này đến 3 lần và cũng chưa hẹn được ngày đóng điện. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại các huyện mà tuyến đường dây đi qua. Việc chậm đóng điện đang ảnh hưởng lớn tới việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho thủ đô Hà Nội.