Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

EVN Hà Nội triển khai hỗ trợ đơn vị tuyến đầu chống dịch
12/05/2020 20:20
(HanoiTV) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ngành Điện sẽ miễn giảm từ 20-100% hóa đơn tiền điện từ tháng 5 đến tháng 7 cho các nhóm khách hàng khác nhau chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đặc biệt ưu đãi cho các bệnh viện tuyến đầu giữ vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch.