FLC Garden City Đại Mỗ chậm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật gây khó khăn cho cư dân
06/04/2019 20:20