Media / Truyền hình trực tuyến Video Radio

Yêu và hiểu nhau

(FM90) – Tình yêu mà chỉ là yêu thôi thì chưa đủ, nó còn phải là thấu hiểu, thông cảm...