Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Gần 1.000 tỷ đồng đầu tư cho phát triển giáo dục tại huyện Ứng hòa
01/10/2020 19:54
(HanoiTV) - Đầu tư cho giáo dục nhằm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là một trong những hướng đi của huyện Ứng Hào, Hà Nội, trong những năm gần đây. Điều này đã được cụ thể hóa bằng những khoản đầu tư vào cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học ở địa phương.