Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Gần 2 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 5
01/06/2018 11:14
(HanoiTV) - Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 5/2018, khách du lịch đến Hà Nội ước gần 2 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 472 nghìn lượt khách, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 5/2018, khách du lịch đến Hà Nội tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa (internet)

Trong tháng 5, khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước đạt 340 nghìn lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ); khách du lịch nội địa ước gần 1,5 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5.889 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 4/2018, thị phần của khách du lịch quốc tế đến Hà Nội chiếm 42% so với tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2018, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 10,7 triệu lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 2,6 triệu lượt khách, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước (khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước gần 2 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ); khách du lịch nội địa ước đạt 8 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 32.728 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

HANOITV

Từ khóa: