Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành trong bảo đảm ATTP
11/08/2020 07:37
(HanoiTV) - UBNDTP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 145 triển khai thực hiện chỉ thị số 17-CTTTG ngày 13/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới.