Giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững
12/01/2017 10:30
(HanoiTV) - Trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, sức ép cạnh tranh lớn thì việc phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ trên quy mô lớn là hướng đi tất yếu. Đây cũng là tiền đề giải quyết vấn đề ATTP, giúp ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Theo nhận định của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Hà Nội là địa phương có nhiều sản phẩm nông nghiệp tốt nhưng chưa được giới thiệu rộng rãi tới người tiêu dùng, vì thế cần có sự tăng cường kết nối tạo điều kiện để người sản xuất tiếp xúc trực tiếp với hệ thống phân phối mở rộng đầu ra lâu dài cho sản phẩm thông qua mô hình liên kết chuỗi.