Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
Giải pháp thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước
07/03/2018 08:09
(HanoiTV) - Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước là một trong những nội dung lớn được Đảng bộ TP. Hà Nội đặc biệt chú trọng. Điều đó được cụ thể hóa bằng nghị quyết số 09 của Ban thành ủy Hà Nội khóa 15 ban hành năm 2012.

Qua 6 năm triển khai tích cực, việc thực hiện nghị quyết đã đạt được kết quả quan trọng, khẳng định sự cần thiết phải có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Qua đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, hoạt động kinh doanh đúng hướng và bền vững.

Nghị quyết số 09 của Ban thường vụ Thành ủy tiếp tục xác định mục tiêu đặt ra từ nay đến năm 2020, thành lập mới khoảng 600 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Như vậy, bình quân mỗi năm toàn Thành phố sẽ phải thành lập mới khoảng 200 tổ chức Đảng, đây thực sự là một thách thức đối với nhiều Đảng bộ.

Thực tế cho thấy mỗi chủ trương từ nghị quyết khi đi vào thực tiễn đến cuộc sống đều gặp phải những khó khăn nhất định. Nhưng với quyết tâm chính trị cùng hàng loạt các giải pháp cụ thể, những sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tin rằng các cấp Ủy Đảng sẽ gỡ dần những nút thắt trong công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Từ khóa: