Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giải quyết khó khăn cho sản xuất thủy sản an toàn
02/07/2020 16:17
(HanoiTV) - Xã Quang Lãng là một trong những xã có diện tích chăn nuôi thủy sản lớn của huyện Phú Xuyên. Mặc dù đang sản xuất theo hướng VietGap, nhưng hiện nay, sản phẩm của Quang Lãng vẫn chưa có được đầu ra ổn định và bị đánh đồng với những sản phẩm chăn nuôi theo cách truyền thống.