Giáo dục và đào tạo: Giám sát việc thực hiện chính sách về giáo dục
19/03/2017 13:28 - 18 Lượt xem
(HanoiTV) - Ngành giáo dục thủ đô đang thúc đẩy việc giám sát việc thực hiện các chính sách giáo dục, nhằm giúp việc dạy và học đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội.
MỚI NHẤT