Giáo dục và đào tạo: Hà Nội kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh lớp 12
14/04/2019 01:37
Hà Nội đã tổ chức cho học sinh lớp 12 làm bài kiểm tra khảo sát với 4 bài thi tương tự kỳ thi THPT Quốc gia nhằm giúp học sinh và giáo viên tập dượt cho kỳ thi sắp tới.