“Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho nền tảng giáo dục tốt”
11/10/2018 09:39
(HanoiTV) - Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục của bậc học tiếp theo, bởi lứa tuổi này, trẻ đang được hình thành nhân cách con người.