Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giáo dục Stem cơ hội và thách thức
05/10/2019 07:58
(HanoiTV) - Giáo dục Stem là một quan điểm dạy học theo hướng tiếp cận liên môn khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán. Trong đó nội dung học tập được gắn với thực tiễn.