Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giáo dục và đào tạo: Bồi dướng giáo viên cho năm học mới
31/08/2019 22:31
(HanoiTV) - Hà Nội nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua công tác đào tạo tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông mới