Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giáo dục và đào tạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai năm học mới
11/08/2019 08:20
(HanoiTV) - Bộ giáo dục tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018 -2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020