Giáo dục và đào tạo: Chuyên đề thư viện “Sáng mãi tình yêu thương”
29/04/2018 14:57
(HanoiTV) - Để chuẩn hóa hệ thống thư viện trường học, trường THCS Ngô Sĩ Liên tổ chức chuyên đề thư viện “Sáng mãi tình yêu thương”.