Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giáo dục và đào tạo: Có thêm nhà công vụ cho giáo viên
30/06/2019 11:45
(HanoiTV) - Khánh thành dãy nhà công vụ dành cho giáo viên tại trường THPT Minh Quang huyện Ba Vì