Giáo dục và đào tạo: Đào tạo song bằng tú tài
31/03/2018 17:14
(HanoiTV) - Năm học 2017-2018 là năm học đầu tiên trường THPT Chu Văn An tổ chức chương trình đào tạo song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (còn gọi là chứng chỉ A level). Chương trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu học đa dạng của học sinh hướng tới hội nhập quốc tế của giáo dục thủ đô.