Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giáo dục và đào tạo: Hà Nội nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục
17/08/2019 20:59
(HanoiTV) - Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội thực hiện cải cách, đơn giản hóa hơn 70% thủ tục hành chính