Giáo dục và đào tạo: Hà Nội xây dựng xã hội học tập
06/01/2018 20:18
(HanoiTV) - Hội Khuyến học Hà Nội thành lập 20 năm. Sau một thời gian nỗ lực hoạt động, tổ chức này đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác khuyến học, khuyến tài.