Giáo dục và đào tạo: Hội chợ việc làm sinh viên
03/12/2017 18:54
(HanoiTV) - Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội chợ việc làm dành cho sinh viên nhằm giúp các bạn trẻ có thông tin về thị trường lao động, nhu cầu của người sử dụng lao động và cơ hội việc làm khi trường.