Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giáo dục và đào tạo: Ngày hội tuyển sinh HANU - Open Day 2018
15/04/2018 13:47
(HanoiTV) - Đại học Hà Nội (HANU) đã tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học, thu nút sự tham gia của hàng nghìn học sinh phổ thông Hà Nội đến tìm hiểu.