Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giáo dục và đào tạo: Khẩn trương ôn tập, sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội
19/05/2019 13:30
Bộ trưởng chủ trì hội nghị trực tuyến về kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2019 với ban chỉ đạo kỳ thi của 63 tỉnh thành phố.