Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giáo dục và đào tạo: Tổng kết công tác tổ chức kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội
09/06/2019 09:13
Tổng kết và đánh giá công tác tổ chức của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội