Giáo dục và đào tạo: Kiểm tra chất lượng giáo dục mầm non tại Chương Mỹ
12/05/2018 21:51
(HanoiTV) - Đoàn giám sát kiểm tra chất lượng giáo dục mầm non tại huyện Chương Mỹ. Tại xã Phú Nghĩa, nơi có khu công nghiệp, trường công quá tải, dẫn đến sự nở rộ của các nhóm lớp mầm non mà lao động khu công nghiệp lựa chọn gửi con. Trong đó, nhiều nhóm lớp chưa đủ điều kiện.