Giáo dục và đào tạo: Lùi thời điểm thực hiện chương trình sách giáo khoa mới
12/11/2017 09:28
(HanoiTV) - Sau 3 năm triển khai thực hiện, việc chuẩn bị cho đổi mới chương trình, sách giáo khoa còn nhiều hạn chế. Do đó, việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới có thể lùi thực hiện từ một đến hai năm.