Giới thiệu /

Giới thiệu về chúng tôi

Ra đời ngày 14/10/1954, trải qua một chặng đường phát triển đáng tự hào, hiện nay Đài Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã trở thành một đơn...