Giới thiệu phim "Đặc vụ ở Ma Cao" (8h - K1)
06/04/2018 08:00
(HanoiTV) - Lúc này, nguồn hàng ma túy Flakka để cung cấp cho thị trường trong nước của tập đoàn Huỳnh Long gần hết. Để giúp đỡ cha, Huỳnh Nam nghĩ mọi cách để nhập một lượng lớn Flakka về Việt Nam. Trong lúc mọi kế hoạch mà Huỳnh Nam đưa ra đều không đảm thì Trọng Dũng đã giúp Huỳnh Nam nghĩ ra phương án tối ưu. Bộ phim “Đặc vụ ở Ma Cao” đang được phát sóng vào lúc 8h hàng ngày trên kênh 1 – Đài PT&TH Hà Nội.