Phim HanoiTV / Chuyện phim Lịch phim
Giới thiệu phim kênh 1 ngày 12/06
12/06/2019 06:00
(HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến trong tập tiếp theo phim “Mùa hè của hồ ly”, “Tam Quốc cơ mật” và “Quân tử lập thân” trên kênh 1 – Đài PT&TH Hà Nội ngày 12/06/2019.

17h10: Phim “Mùa hè của hồ ly” – tập 35

Mong muốn giúp đỡ chồng, Yến Thư cùng Cố Cẩn Vân tìm mọi cách đi tìm lại mẹ cho Cố Thừa Trạch dựa trên những ký ức rất mong manh của anh.

 Giới thiệu phim "Mùa hè của hồ ly" tập 35

19h50: Phim “Tam Quốc cơ mật” – tập 39

Nghe tin Tào Tháo đi đánh Ô Hoàn, Hồ tộc đã dẫn binh đến bao vây Lư Long. Tinh binh đã bị Tào Tháo đưa đi công đánh Ô Hoàn, trong thành chỉ còn những binh lính già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ. Trong lúc nguy cấp, Lưu Bình nhờ Phan Dương, sư huynh của Đường Anh, phá vòng vây đi cầu viện binh.

 Giới thiệu phim "Tam Quốc cơ mật" tập 39

21h50: Phim “Quân tử lập thân” – tập 20

Quyết tâm gây dựng lại từ đầu như lời Triển Đại Bằng khuyên nhủ, Sướng Ca chấp nhận ký hợp đồng với Sao Mai, về làm việc dưới trướng của Phương Hân Nhiên, vợ cũ của Đại Bằng.

 Giới thiệu phim "Quân tử lập thân" tập 20

HanoiTV

Từ khóa: Quân tử lập thânMùa hè của hồ lyTam Quốc cơ mật

Tin khác
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 46: Thân phận Hán Hiến Đế “Mã Thiên Vũ” bại lộ, Hoàng hậu Phục Thọ “Vạn Thiến” định tuẫn tiết bảo vệ người thương
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 19/06
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 45: “Giấy không thể gói được lửa”, cuối cùng Hán Hiến Đế “Mã Thiên Vũ” cũng bại lộ thân phận thật – giả
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 18/06
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 44: Tào Thực được phong Bình Nguyên Hầu, Tào Phi lo lắng đứng ngồi không yên
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 17/06
 • Giới thiệu phim kênh 1 tuần từ 17/06/2019 – 23/06/2019
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 43: Vương phi “Đổng Khiết” mang bài vị của “chồng cũ”, chất vấn quan viên cứu người thương Tư Mã Ý “Hàn Đông Quân”
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 16/06
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 42: Chưa kịp ăn mừng thắng trận, Tư Mã Ý “Hàn Đông Quân” đã phải ngồi tù
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 15/06
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 41: Trận chiến đẫm máu ở thành Lư Long, Tư Mã Ý “Hàn Đông Quân” hội ngộ Hán Hiến Đế “Mã Thiên Vũ” trên chiến trường
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 14/06
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 13/06
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 40: Trấn giữ thành Lư Long, Hán Hiến Đế “Mã Thiên Vũ” công khai thân phận, trấn an lòng dân