Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giới thiệu phim kênh 1 tuần từ 19/10/2020 – 25/10/2020
17/10/2020 09:00
(HanoiTV) - Trong tuần này (19/10 – 25/10), mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Cùng chàng yên giấc đến bình minh”, “Đừng quên em” và “Liên minh quân sư” trên kênh H1 – Đài PT&TH Hà Nội.

19h50: Phim “Cùng chàng yên giấc đến bình minh” từ tập 12 đến tập 18

Sau khi đoạt được Linh Đăng từ nhị hoàng tử Thiên Nguyên, Đàm Xuyên đi bái tế mộ sư phụ. Tại đây, nàng tình cờ gặp lại Tả tướng cùng Tả Tử Thần. Sẵn có Linh Đăng trong tay, Đàm Xuyên giết chết Tả tướng để trả thù, đồng thời thắp sáng Linh Đăng, dùng máu mình để hiệp ước với đèn cổ.

 Giới thiệu phim “Cùng chàng yên giấc đến bình minh”

20h50: Phim “Đừng quên em” từ tập 24 đến tập 30

Sau khi khiến Nou tổn thương, Khem mới nhận ra tình yêu của mình dành cho cô. Nghe Eua kể lại mọi chuyện, Khem lại càng thêm hối hận. Lúc này đây, anh chỉ muốn giành lại trái tim Nou một lần nữa.

 Giới thiệu phim “Đừng quên em” 

21h50: Phim “Liên minh quân sư” tập 77 đến tập 83

Sau khi tiêu diệt Tào Sảng, Tư Mã Ý nắm quyền điều hành triều chính và thực hiện thanh trừng các tướng trung thành với họ Tào. Lúc này, Vương Lăng được cất nhắc làm Đô đốc Dương châu chư quân sự. Tôn Quyền sai quân lấp kín cửa sông Đồ Thủy chảy vào sông Trường Giang. Vương Lăng cho rằng Tôn Quyền định khởi binh đánh Ngụy, ông ra lệnh giới nghiêm toàn quân ở Dương châu, đồng thời dâng biểu về triều đề nghị phát đại quân đánh Ngô. Tư Mã Ý cho rằng Vương Lăng lấy lý do đánh Ngô chỉ là cớ để khởi binh chống triều đình, nên không đồng ý cho Vương Lăng ra quân.

 Giới thiệu phim “Liên minh quân sư”

HanoiTV

<

Từ khóa: Cùng chàng yên giấc đến bình minhLiên minh quân sưĐừng quên em

<