Giới thiệu phim “Thiên kim trở lại” (17h10 – K1)
29/01/2018 08:00
(HanoiTV) – Mắc bẫy Trường Thanh, Phan Vĩnh Sâm trắng tay. Cay cú, lại nghe theo lời Đinh Gia Tuệ, Vĩnh Sâm sai người bắt cóc Trường Thanh uy hiếp Kim Huệ phải trả tiền. Những tập tiếp theo của bộ phim “Thiên kim trở lại” được phát sóng vào lúc 17h10 từ thứ hai - thứ năm trên kênh 1 – Đài PT&TH Hà Nội từ 29/01 – 02/02.