Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giới thiệu việc làm cho lao động xuất khẩu về nước
18/10/2020 09:20
(HanoiTV) - Nhằm kêu gọi lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản về nước đúng thời hạn, những năm gần đây Hà Nội đã có nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết việc làm.