Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019
26/03/2020 09:45
(HanoiTV) - Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhằm suy tôn những điển hình thanh niên tiên tiến tiêu biểu.