Gương thủ khoa xuất sắc năm 2018
09/10/2018 08:27
(HanoiTV) - Trong số 88 sinh viên thủ khoa xuất sắc được tuyên dương tối 8/10, sinh viên Nguyễn Phú Hưng - khoa Công nghệ Điện tử - Viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Viện Đại học Mở Hà Nội là tấm gương sáng về sự nỗ lực không ngừng tìm tòi và nghiên cứu khoa học.