Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Đông tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
22/01/2021 18:47
(HanoiTV) - Đến thời điêm này, quận Hà Đông cùng với các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động trực quan hướng về Đại hội XIII của Đảng.