Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Để hoạt động công chứng thực sự hiệu quả
18/08/2020 17:21
Hoạt động công chứng ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý các giao dịch bằng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cũng như các tổ chức, phòng ngừa các vi phạm về pháp luật. Đồng thời cung cấp các tài liệu có giá trị, chứng cứ trong việc phục vụ giải quyết các tranh chấp. Công chứng cần phát triển định hướng, có sự kiểm soát chủ động và tích cực từ phía nhà nước và có các tổ chức XH nghề nghiệp cũng như các tổ chức hành nghề để nâng cao hiệu quả, chất lượng nghề công chứng và đảm bảo hiệu quả,phát triển ổn định của nghề công chứng.