Hà Nội: 13/18 huyện, thị xã lập, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới
17/04/2018 10:53
(HanoiTV) - Hiện nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội đang phối hợp với liên sở: Xây dựng, Tài chính và Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội rà soát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.