Hà Nội báo cáo thành phố về cải tạo khu vực Hồ Gươm
17/02/2017 14:03