Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội: Bắt đầu tổ chức xét tuyển viên chức giáo dục trong tháng 9/2019
21/09/2019 07:52
(HanoiTV) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng.

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn đối với tuyển nhân viên, thực hành thông qua giảng dạy đối với tuyển giáo viên để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Việc tổ chức phỏng vấn, thực hành thực hiện theo Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2019 và hoàn thành trong tháng 11/2019.

Việc xét tuyển giáo viên nhằm tuyển dụng bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc xét tuyển phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu vị trí việc làm của từng cơ sở giáo dục.

UBND thành phố yêu cầu, tổ chức xét tuyển viên chức giáo dục phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành và quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ; việc xét tuyển giáo viên phải bảo đảm công khai, công bằng và chất lượng và đúng quy định của pháp luật.

HANOITV

Từ khóa: xét tuyển viên chức giáo dụcHà Nội xét tuyển viên chức giáo dụcgiáo viên hợpdđồng