Chuyển động: Đảm bảo ATTP dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố
21/11/2018 07:35
(HanoiTV) - Thức ăn đường phố được nhiều người dân lựa chọn vì tiện lợi nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn VSTP do một số hộ sử dụng nguyên liệu và chế biến bảo quản thực phẩm không bảo đảm.