Xem video Hà Nội buổi sáng ngày 04/02/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Hà Nội buổi sáng ngày 04/02/2018
04/02/2018 07:02