Xem video Hà Nội buổi sáng ngày 04/12/2017 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Hà Nội buổi sáng ngày 04/12/2017
04/12/2017 07:01