Xem video Hà Nội buổi sáng ngày 07/10/2017 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Hà Nội buổi sáng ngày 07/10/2017
07/10/2017 06:59