Xem video Hà Nội buổi sáng ngày 12/6/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Hà Nội buổi sáng ngày 12/6/2018
12/06/2018 07:20