Xem video Hà Nội buổi sáng ngày 15/01/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Hà Nội buổi sáng ngày 15/01/2018
15/01/2018 07:00