Xem video Hà Nội buổi sáng ngày 24/01/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Hà Nội buổi sáng ngày 24/01/2018
24/01/2018 07:02