Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
16/01/2021 21:56
(HanoiTV) - Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, năm 2021, thành phố Hà Nội đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động với 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 đều ở mức cao từ 7 - 8% và kịch bản cơ sở là tăng trưởng 7,5%.